Tuoreet Uutiset

VAAJAKOSKENTIE 67 LIIKETONTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

15.02.2018

(Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan korttelin 177 tonttia 1 ja korttelin 189 tonttia 6 sekä katu- ja virkistysaluetta)

Tontilla sijaistsee Halssilan K-Market

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt Vaajakoskentie 67 liiketontti –nimellä kulkevan asemakaavan muutostyön. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa asemakaava vastaamaan paremmin alueen nykytilannetta ja ottaa huomioon liiketontin tulevaisuuden laajentamis- ja rakentamistarpeet.

 Kaavamuutoksessa liiketonttiin liitetään nykyisiä katu- ja virkistysalueita, jotta tontin paikoitus- ja huoltoliikenne pystytään toteuttamaan tontilla. Tontin käyttötarkoitusta muutetaan sallimaan myös asuinrakentaminen. Lisäksi rakennusoikeus ja rakentamismääräykset tarkistetaan ympäristöön sopiviksi. Päästäiskujan päässä oleva vaikeasti toteutettava puustoinen pientalotontti muutetaan virkistysalueeksi viheryhteyden säilyttämiseksi. 

Kaava-alueelle on laadittu kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville 13.2.2018 alkaen. Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 13.2.–2.3.2018 välisen ajan Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17. Mahdollisia kirjallisia mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa 2.3.2108 asti kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi. Palautetta voi antaa myös puhelimitse ja sähköpostitse kaavoittajalle.

Asemakaavan etenemistä voi seurata myös kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/985

Annamme mielellämme lisätietoa kaavoitukseen liittyvissä asioissa.                     

Jussi Sievänen

Kaavasuunnittelija

Jyväskylän kaupunki

Asemakaavoitus

09.08.2018Superviikonloppu Halssilassa 11-12.8.18
05.06.2018Tourujoen kunnostus info 6.6.
05.06.2018Lasten kaupunkiviljelykerho, Lasten ryytimaa, aloittaa 12.6.
31.05.2018Talkoisiin Jkl-cupiin!
10.05.2018Suur-Halssila-lehti 1/2018 on ilmestynyt!
30.04.2018Vapun jäljet ja puutarharoskat korjataan!
10.03.2018Viihteellä Halssilassa
09.03.2018Neljän Vuoren hiihto 10.3.18
28.02.2018Talvipäivä Halssilassa to 1.3.2018 klo 10-14
26.02.2018Yhdistyksen syys- ja kevätkokousten päätöksiä

Siirry arkistoon »