Tuoreet Uutiset

Puutarhatarinoita loppuraportti

01.12.2017

Keski-Suomen museo sai Museoviraston innovatiivisen avustuksen Puutarhatarinoita-hank-keeseen, joka toteutettiin vuosina 20162017. Hankkeessa työskenteli avustuksen turvin kaksi projektitutkijaa: FM, biologi Tiia Seppänen (23.5.- 9.9.2016) ja FM, tietokirjailija ja
puutarhuri Tiina Martin (15.5.-14.9.2017).


Puutarhatarinat-hanke kytkeytyi Keski-Suomen museon asiakaslähtöisen toimintatavan
kehittämiseen, kulttuuriympäristötoimintaan ja yleisötyöhön. Hankeidea pohjautui museon asiakasraatilaisen ehdotukseen kotipuutarhojen historian tallentamisesta. Puutarhatarinoita-hankkeessa kehitettiin Keski-Suomen museon osallistavan yleisötyön muotoja avointen
tarinoiden, verkkosivujen vuorovaikutteisuuden ja yleisötapahtumien kautta.


Hankkeessa näkökulmana olivat yksityiset puutarhat. Kohdealueeksi valikoitui moni-ilmeinen Halssilan asuinalue Jyväskylän kupeessa. Halssila on yksi Jyväskylän säilytettävistä pien-taloalueista. Yhteen asuinalueeseen kohdennettuna puutarhatarinoiden tuottamien aineis-tojen kautta rikastettiin museon rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvää tietoaineistoa. Osana hanketta dokumentoitiin yhteensä 11 erilaista ja eri-ikäistä puutarhaa Halssilan alu-eella. Tietoa puutarhoista kerättiin myös verkkokyselyillä.

Lataaa tästä koko raportti pdf-muodossa!

10.03.2018Viihteellä Halssilassa
09.03.2018Neljän Vuoren hiihto 10.3.18
28.02.2018Talvipäivä Halssilassa to 1.3.2018 klo 10-14
26.02.2018Yhdistyksen syys- ja kevätkokousten päätöksiä
15.02.2018VAAJAKOSKENTIE 67 LIIKETONTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS
10.02.2018Meluntorjuntakysely
29.01.2018Syyskokous ja Kevätkokous 19.2.2018
08.12.2017SuurHalssila pääkirjoitus 2/17
05.12.2017SuurHalssila lehti 2 2017
01.12.2017Puutarhatarinoita loppuraportti

Siirry arkistoon »