Asuinalueet

Halssila on asuinalue, jonka nopea kehitys alkoi 1920-luvulla kun Schaumanin Faneritehtaan ja Valtion Kivääritehtaan työläiset rakensivat talonsa nakertaen louhikkoisille rinteille. Alueen kehitystä ovat voimakkaasti muokanneet Pieksämäen ja Suolahden rautateiden rakentaminen 1890-20 ja Vaajakosken moottoritie 1980-luvun alussa. Toinen merkittävä rakennusvaihe alkoi 1970-luvulla, jolloin kaavaratkaisuissa päätettiin säilyttää rinteiden pientalot, mutta radanvarteen kaavoitettiin kerrostaloalueet, Halssilanrinne ja uudelle koululle sekä kirjastolle varattiin komea paikka Aittokalliolla. Rauhaniemessä sijaitsee yksi Jyväskylän vanhimmista asutuista tiloista, jonka mailla on nykyisin Viherlandia-puutarhakeskus.

Kuvaukset Halssilasta ja Tuohimutkasta Keski-Suomen Museon Säilyke-sivuilla

---

Ilmari Kosonen, metsänhoitaja Jyväskylästä, on kirjoittanut seuraavan selostuksen

Halssilan nimestä

Ruotsalaissanastoa: Halssilan nimi tarkoittaa ’vuoriketjua’

Jyväskylässä Jyväsjärven pohjoisrannalla on kalliorinteillään kaupunginosa Halssila. Ja  sen osana Halssilanrinne.

Jyväskylän pohjoisosassa, Jylhänperän kulmakunnalla on Hiidenjärven ja Vihtavuoren välissä korkea Halsvuori. Näiden nimien takana on ruotsinkielen sana hals  tarkoittaen noissa maastopaikkanimissä ’vuoriketjua’. Halsvuori tuli tunnetuksi kalliomaalauksistaan, jotka tutkija Timo Miettinen löysi v. 1979. Kallioon on maalattu kaksi ihmishahmoa ja muutama väriläiskä. On ainoa Jyväskylän kaupungin alueelta löydetty kalliomaalaus. Ja tiedetään myös, että Halsvuoren alla on Jyväskylän seudun vanhin varsinainen kaivos, josta on louhittu rautamalmia.

Mutta mitä tarkoittaa sana hals noissa paikannimissä?

Suomalaisessa paikannimikirjassa 2007 ei nimeä Halssila erikseen mainita eikä selitetä.

Eri tietoaineistot Suomessa selittävät sanan hals olevan ruotsinkieltä ja tarkoittavan yleensä jotain ’kapeikkoa’. Ruumiinosana hals tarkoittaakin ’nielu, kaula, kurkku’. Ja tarkoittaa maastossa joko jotain suon kapeaa osaa, peltoa kapeikkokohdassa tai järven kapeikkoa. Tätä hals-sanaa on Suomen ruotsinkielisellä alueella sadoissa paikannimissä tuollaisina kapeikkopaikkoina. Joko suojuotteina, järven kapeikkoina tai muuten. Paraisilla on harjuniemi Halsudden ja sen lähellä talo Halssila.

Mutta mitä ’kapeikkoa’ on Halssilassa, Halssilanrinteessä tai Halsvuoressa? Ei mitään. Sillä noiden paikkojen nimissä sana tarkoittaa ’vuoriketjua’. Jollainen on sekä Halssila että tuo Halsvuori pitkänä vuorten jaksona Iso-Kuukkanen-järveen päätyen. Tutkija Stefan Brink on kirjoituksissaan Ruotsissa v. 1991 tuonut esiin, että sana tarkoittaa Tanskassa ’korkeampaa selännettä’, ’matalampaa, Islannissa ’pitkänomaista vuorenselännettä’ ja Suomen ruotsalaisseuduilla ’kapeaa maaselännettä’.

Suomen peruskartoilta löytyy muutamia Hals-alkuisia nimiä juuri tuollaisia paikkoja tarkoittaen.  Keski-Pohjanmaan matalilta harjuilta löytyy noita Halssi-, Halsi-nimiä ja harjupaikkoja, joiden nimessä –halsi on loppuosana. Halsuan pitäjän nimessäkin on tuo sana hals ja siellä nimen takana on Kirkkoharju. Jylhänperän Halsvuori on juuri tuollainen pitkänomainen ’vuorten selänne’, jota sana Islannissa tarkoittaa.

Halssila on siis ’Vuorela’.

Tuollaiset ruotsalaissanat maastopaikkojen nimissä eivät ole varsinaisia lainasanoja. Kun ruotsalaisherrat aikoinaan omistivat hyvinkin laajoja maa-alueita, nuo valtaherrat nimesivät maastopaikkoja omalla sanastollaan. Ja tiluskarttoihin kirjattiin ruotsalaissanastolla maastopaikkojen nimiä. Ja siitä ne sitten jäivät pysymään paikannimissä, vaikka asukkaat suomalaistuivat täysin.

Paikannimillä on siis usein varsin tarkka tausta ja ne kertovat paljon. Kuten Halssilan ja Halsvuoren nimet kertovat paikan maaston laadusta.

 


Näytä suurempi kartta

Linkki kaupungin kaavoitussivulle  Kaupungin metsänhoitosuunnitelma ja sen kartta

Vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöverkostoa hoitaa Jyväskylän Energia   Johtokartta

Tiehallinto - Vaajakosken moottoritien melusuojaus

 

Lyhyt luonnehdinta Halssilan alueista ja tärkeimmistä kohteista alasivuilla

Aholaita

Tuohimutka

Aittorinne

Kivistö

Halssila

Suojelukaava-alue     Selostus     Rakennustapaohje     Säilyke

Halssilanrinne

Halssilanmäki

Rauhalahti-Äijälä   

Äijälänrannan kaavoitussuunitelma