logo_pro_kirjasto2.jpg

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 17.9.2014

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta ei lakkauttanut kirjastoja, mutta sai talousarvioesityksen eurot täsmäämään pienin muutoksin.

Kaupunginhallitus ja valtuusto ovat vahvistaneet suunnitelmat. Tuleva kaupunginjohtaja Timo Koivisto on haastattelusssa kertonut, ettei hän pyri supistamaan kirjastoverkkoa. 

Ehkäpä nyt voimme viimein huokaista!

Kiitos kaikille kampanjoissamme mukana olleille ja oikein kokouksessa äänestäneille!

---

Lautakunta päätti säilyttää Halssilan, Lohikosken ja Vesangan kirjastot, kokous 21.5.2014, mutta kaupunginjohtaja käytti otto-oikeutta ja palautti asian takaisin valmisteluun. Asia tulee uudelleen lautakuntaan 17.9.2014

Halssilalaiset kokoontuivat jälleeen mielenilmaukseen 15.9.14 ja antoivat seuraavan lausuman:

Tapahtuman Facebook-sivu 

Katso tapahtuman kuvat täältä

Julkilausumamme:

Jälleen lähikirjastojen puolesta Halssilassa

Kaupungin virkamiesten kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle tekemä kirjastoverkkoselvitys vuosille 2014-2025 on palaamassa uudelleen lautakuntakäsittelyyn 17.9.2014. Muun muassa Halssilan kirjastoa uhkaa lopettaminen lähivuosina. Lakkauttamista on esitetty useita kertoja viime vuosina, mutta säilyttämiseen on toistaiseksi päädytty luottamuselimissä. Nyt tätä käärmettä ollaan jälleen ajamassa piippuun!

Pari sataa halssilalaista kokoontui 15.9. lukuhetkeen ja mielenilmaukseen kirjastomme puolesta. Keskustelemassa olivat myös Jukka Ammondt, Irma Hirsjärvi, Miquel Lopez ja Eila Tiainen.

Halssilan asukasyhdistys ry, Halssilan koulun vanhempainneuvosto ja kaikki Halssilan kirjaston käyttäjät pitävät omaa lähikirjastoa elintärkeänä. Olemme joutuneet tällä vuosituhannella järjestämään useita kampanjoita kirjastomme säilyttämiseksi. Kävelymatkan päässä oleva kirjasto on kulttuuripalvelu, joka on niin päiväkoti-ikäisten, koululaisten, työikäisten kuin eläkeläisten helposti saavutettavissa, eikä kirjastoauto voi omaa kirjastoa korvata. Viereinen koulu ja esikoululaiset ovat erityisen ahkeria kirjaston käyttäjiä ja heille on järjestetty erityistä yhteistyötä.

Jos kirjasto lakkautetaan, kirjaston saavutettavuus laskee merkittävästi: Halssilasta on yli kaksi kilometriä lähimpään kirjastoon. Se on lapsille ja seniori-ikäisille liian paljon. Mielestämme lasten kirjaston käyttö ei saa olla vanhempien kuljetuksen ja aikataulujen varassa. Kirjastokäynnistä ei voi tulla harvinaista tapausta, johon perhe varaa ajan erikseen.. Lukemisen ja monipuolisen tiedonhankinnan merkitystä ja lukemisharrastuksen tärkeyttä kukaan tuskin edes kiistää. Kirjastomme on ollut merkittävä täällä kasvaneille ammattikirjailijoille Sofi Oksaselle ja Keijo Siekkiselle samoin kuin nykyisin Laura Lähteenmäelle ja hänen lapsilleen!

Halssila sai oman lähikirjastonsa 1956 ja se siirtyi nykyiseen rakennukseensa uuden koulun viereen 1966nimenomaisella ajatuksella helpottaa lasten kirjastossa käyntiä. Halssilan kirjasto on kaupungin omistuksessa, eikä sitä sijaintinsa vuoksi voida ajatella saatavan myydyksi tai vuokratuksi ulkopuolisille. Rakennuksen peruskorjaus on väistämätön käyttötarkoituksesta riippumatta. XVI kaupunginosan asukasmäärä on kasvanut. Halssilassa ei ole lainkaan nuorisotiloja, aiotaanko nyt viedä kirjastokin?

Halssilan Asukasyhdistys r.y. Ja Halssilan koulun vanhempainneuvosto vetoavat jälleen Jyväskylän kaupungin päättäjiin ja johtaviin viranhaltijoihin, jotta Halssilan kirjaston ja mahdollisimman monen muunkin lähikirjaston toiminta säilytettäisiin ja niistä kehitettäisiin entistä monipuolisempia lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kaupunkilaisten yhteisiä tiloja.

Jyväskylässä 15.9.2014

Halssilan Asukasyhdistys ry  Halssilan koulun vanhempainneuvosto

Juha Sirkka, puheenjohtaja   Kreetta Ahonen, puheenjohtaja

Järjestimme maanantaina 15.9. klo 18.00 mielenilmauksen Halssilan kirjaston läheisyydessä yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Mukana olivat myös Jukka Ammondt, Irma Hirsjärvi, Miquel Lopez ja Eila Tiainen.

wuthrich_rauvola_lahteenmaki_hirsjarvi_tiainen_ammondt_sirkka_ss.jpg

ilovehalssila.png

Jyväskylän kirjastoverkkoselvitys vuosille 2014–2025 luettavissa netissä

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys vuosille 2014–2025 on valmistunut ja julkaistu osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kirjasto. Verkkoselvitys on virkamiesryhmän näkemys siitä, missä ja millaisia kirjastopalveluja Jyväskylässä tulevaisuudessa tarjotaan.

Asiaa on valmisteltu valtuuston hyväksyminen palvelulinjausten sekä vuoden 2014 talousarvion linjausten pohjalta. Selvityksen ja siitä kerättävän palautteen pohjalta valmistellaan päätösesitys, jota kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee 21.5.

Keskustelu www.otakantaa.fi -sivuilla ja kirjaamoon saapuneet viralliset lausunnot ja kannanotot liitetään päätöksen valmisteluaineistoon. Palautetta voi jättää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@jkl.fi tai postitse osoitteeseen Jyväskylän kaupungin kirjaamo, PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee asiaa kokouksessa 21.5.

Halssilan Asukasyhdistys laati jälleen kirjelmän kirjastomme säilyttämisen puolesta. Lue se tästä!

Toivomme aktiivisuutta myös muilta kyläläisiltä ja yhteisöiltä! Lataa ja lue eräs kirjelmä tästä!

Mielenilmaus Halssilan kirjaston puolesta

Ti 6.5.14 klo 19 kirjaston edustalla

Paikalla oli noin 600 halssilalaista kirjaston käyttäjää. Tialsiuudessa puhuivat Halssilan koululaiset ja opettaja Pirkko Ritanen sekä kirjailija Laura Lähteenmäki. Sofi Oksasen tervehdys luettiin. Kirjaston puolesta pidettiin hiljainen lukuhetki. Kuvia kuva-albumissamme!

lukuhetki2.jpg

---

Syyskuussa 2012 Jyväskylän kulttuurilautakunta saa käsiteltäväkseen "Talonrakennusinvestointien suunnitelman 2013-17", jossa sivukirjastojen toimintaa vähennetään, myös Halssilassa.

Joulukuussa 2012 kaupunginvaltuusto vahvisti budjetin, vastaesityksestä äänestettiin ja päätökseksi tuli, että lähikirjastot ja Vaajakosken uimahalli saavat jatkaa toimintaansa. Tilojen käyttöasteita pyritään nostamaan, mutta kirjastojen aukioloissa tulee supistuksia.

---

Keräys on päättynyt 25.9.10 Netissä allekirjoittajia oli 247 ja kolmessa adressikansiossa yhteensä 1452, yhteensä 1699, lisäksi alkuperäiset neljä allekirjoitusta. Adressi on luovutettu 19.10.2010.

Linkki nettiadressiin, jossa on myös keskustelupalsta! 

Facebook-ryhmä!

Jyväskylän lähikirjastojen historiaa: linkki alkuperäisjulkaisuun, kirj. Mielikki Matilainen

"Sivukirjastoista keskusteltiin ensimmäisen kerran johtokunnan kokouksessa toukokuussa 1939, jolloin käsiteltiin tulevan esikaupunkiliitoksen aiheuttamia muutoksia kirjaston toiminnassa. Päätöksiä tällöin ei kuitenkaan tehty. Sotien aikana sivukirjastojen perustamisesta keskusteltiin useaan otteeseen, mutta poikkeuksellisten olojen vuoksi ei voitu perustaa kuin yksi uusi sanomalehtilukusali vuonna 1941. Se sijaitsi Yrjönkatu 20:ssa, joka vielä tuolloin kuului kantakaupunkiin.

Taulumäen, Lohikosken ja Tourulan asukkaat olivat jääneet ilman kirjastoa, koska Taulumäen kirjasto oli siirretty alueliitoksen myötä Palokkaan. Tästä syystä Lohikosken Työväenyhdistys lähetti kaupungille anomuksen maaliskuussa 1943, jossa pyydettiin kokonaisen kirjaston tai aupunginkirjaston sivuosaston perustamsta Tourulaan. Anomus hyväksyttiin, ja Jyväskylän kaupunginkirjaston ensimmäinen sivuosasto aloitti toimintansa Tourulassa maaliskuussa 1944. Kirjaston käyttö oli vilkasta, joten sen perustaminen oli ollut tarpeellinen toimenpide. Tourulan sivukirjasto muutti Taulumäelle vuonna 1960, ja sieltä Lohikoskelle vuonna 1965.

Tourulan sivukirjaston tarjoamien myönteisten kokemusten valossa kirjaston johtokunta esitti keväällä 1946 kaupunginhallitukselle, että uusiin kansakoulun tai lastentarhojen rakennuksiin varattaisiin aina tilaa myös kirjaston sivuosastoa varten. Sivukirjastoja alettiinkin perustaa kasvavalla innolla. Halssila sai sivukirjastonsa huhtikuussa 1956 ja Kypärämäki maaliskuussa 1959 . Viitaniemeen puolestaan perustettiin teknillisten oppilaitosten läheisyyteen pääosin teknistä kirjallisuutta sisältävä kirjasto syksyllä 1964. Vuoden 1965 alussa kaupunginkirjasto sai alueliitoksen mukana Jokivarren, Keljon, Taka-Keljon ja Tikan kirjastot hoidettavakseen. Ne kaikki toimivat kansakoulujen omistamissa huoneistoissa. Vuonna 1972 avattiin Kortepohjan, ja vuonna 1979 Huhtasuon sivukirjastot. Keltinmäen kirjasto aloitti toimintansa vuonna 1983. Säynätsalon kunta taas liitettiin Jyväskylän kaupunkiin vuonna 1993, jolloin Säynätsalon kirjastosta tuli yksi kaupunginkirjaston lähikirjastoista."

Adressillamme ja muilla kannaotoilla oli vaikutusta! Jyväskylän kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvioesityksessä panostetaan peruspalveluihin

Jyväskylän kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvioesitys syntyi yksimielisesti ilman äänestyksiä 26.10.10. Hallitus korostaa peruspalveluiden turvaamista.

Jyväskylän kaupungin palvelu- ja organisaatiorakenteen uudistustyö on käynnistynyt ja jatkuu ainakin vuoteen 2013 asti. Tavoitteena on uudistaa toimintatapoja ja luoda toimivia, asukkaiden elämäntilanteita ja tarpeita vastaavia, vaikuttavia ja taloudellisia palvelukokonaisuuksia.

Kaupunginhallitus esitti 4,2 miljoonaa lisää kaupunginjohtajan esitykseen

Kirjastopalveluihin lisättiin 200 000 euroa ja kirjastoverkko säilyy nykyisellään. Kirjastojen toimintaa kehitetään yhdessä alueiden toimijoiden kanssa.

- - -

Kulttuurilautakunta päätti 19.10.2010 kirjastoverkon pitkäjänteisestä kehittämissuunnitelmasta

Kokouksessa oli kirjastoverkkoasian kohdalla pohjaesityksenä, että kulttuurilautakunta käy tehtyjen selvitysten ja saadun kansalaispalautteen pohjalta evästyskeskustelua kirjastoverkon optimoinnista. Käydyn keskustelun lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle Jyväskylän kaupungin kirjastojen kehittämissuunnitelmaksi vuoteen 2020 seuraavaa:

Jyväskylässä on nykyisen laajuinen pää-, lähi- ja pienkirjastoista muodostuva kirjastoverkko, joka perustuu yhteistoiminnallisiin innovaatioihin ja jota uudistetaan seuraavin kehittämistoimenpitein:

- Halssilan kirjasto muunnetaan pieneksi lähikirjastoksi Vesangan mallin mukaisesti tilojen remontoinnin yhteydessä huomioiden päiväkodin suurempi tilatarve. Kirjastosta vapautuu yksi henkilö kirjastotoimen tarvitsemiin muihin tehtäviin. Neliömäärä pienenee nykyisestä.

Linkki Jkl kaupungin nettisivulle

 - - -

1.9.2010: Virkamiesesitys Jyväskylän kirjastoverkosta on valmistunut   Linkki

Esityksen mukaan Keltinmäen, Kuokkalan ja Kypärämäen kirjastotiloista luovutaan

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitystä on tehty reilu vuosi. Selvityksen taustalla on Jyväskylän kaupungin tuottavuusohjelma ja kirjaston resurssien ja palvelujen sekä tiloissa edessä olevien korjausinvestointien puntarointi. Verkosta on tehty aiemmin kaksi selvitystä. Kulttuurilautakunta päätti toukokuussa, että lautakunta saa syksyn 2010 aikana käsiteltäväkseen vielä yhden mallin siitä, millainen kirjastoverkko Jyväskylässä on vuoteen 2020 mennessä.

Kirjastopalvelut on rakentanut vastuualuejohtaja Ari Karimäen kanssa kevään ja kesän aikana uutta mallia toimeksiannon mukaan, jo tehdyt selvitykset ja saatu kuntalaispalaute huomioiden. Virkamiehet esittelivät omaa esitystään eilen kulttuurilautakunnan iltakoulussa. Asiasta päätetään kulttuurilautakunnassa 19.10.2010.

Asukasyhdistys on järjestänyt nimenkeräyksen Halssilan kirjaston puolesta. Allekirjoituksia saatiin yhteensä 1699 ja aderssi luovutettiin kaupungille 19.10.2010 ennen kulttuurilautakunnan kokousta.

---

Avoin kirje Jyväskylän päättäjille ja hallinnolle 28.5.2010:

Halssilan Asukasyhdistys r.y. on huolestuneena seurannut Jyväskylän kaupungin hallinnossa jälleen herännyttä lähikirjastojen sulkemisintoa. Kulttuurilautakunta käsitteli kirjastoverkkoselvitystä kokouksessaan 18.5.2010. Halssilan kirjaston lakkauttaminen oli mukana lähikirjastojen kannalta sekä lievemmässä että kovemmassa suunnitelmassa.

Halssilan kirjasto on rakennettu 1966 koulun välittömään läheisyyteen, ajatuksena on ollut koulun ja kirjaston luonteva ja aktiivinen yhteistoiminta kuntalaisten sivistämiseksi ja ilahduttamiseksi. Tämä integraatio on ollut tärkeä tekijä monien halssilalaisten kasvamisessa kantaa ottavaksi aikuiseksi ja jopa palkituksi kirjailijaksi.

”Kirjailijanurani sytykkeitä sain runsaasti Halssilan kirjastosta. Sen sijainti koulun vieressä on kerrassaan erinomainen ja itse kävin siellä miltei päivittäin. Sytykkeen itse romaanitaiteeseen sain konkreettisesti Halssilan kirjastosta, koska vasta/jo siellä tutustuin romaanitaiteeseen. Näin ollen katson siis Halssilan kirjaston olleen merkitykseltään kerrassaan korvaamaton tulevaa kirjailijanuraani ajatellen.

Terveisin Sofi Oksanen ”

Vuoden 2005 kirjastoverkkoselvityksessä ehdotettiin samoin Halssilan kirjaston lakkauttamista ja työryhmän jäsen, Halssilan kirjastonjohtaja Mielikki Matilainen jätti työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen, joka on edelleen perusteltu.

”Eriävä mielipide kirjastoverkkoselvitystyöryhmän loppuraporttiin

En kannata lähikirjastojen lakkauttamista. Ehdotetuilla lakkautuksilla saatetaan asuinalueet entistä eriarvoisempaan asemaan. Lastenkirjastotoimintaa ei enää ole näillä alueilla. Kirjastoautolla on mahdollisuus antaa ehkä enintään 1 tunti viikossa pysäkkiaikaa yhdelle alueelle. Kypärämäen, Lohikosken ja Halssilan lapset eivät pääse yksin pääkirjastoon. Lähikirjastojen lakkauttamisen myötä kirjaston ja koulun tiivis yhteistyö loppuu juuri niillä alueilla, joissa toiminta on ollut hyvin vilkasta. Kypärämäen ja Halssilan kirjastojen antama kirjastonkäytön opetus on kattanut puolet kahdeksan lähikirjaston antamasta opetuksesta ja on ollut samansuuruista kuin pääkirjaston lastenosaston antama opetus. Lakkautettavien lähikirjastojen asiakkaat eivät itsestään selvästi siirry pääkirjaston asiakkaiksi, vaan osa jättää kirjastonkäytön kokonaan jo kirjaston hankalan  tavoitettavuuden vuoksi. Pääkirjaston autollisilla asiakkailla on jo nyt pysäköintiongelma. Henkilökunnan uudelleen sijoittelussa on vaara jättää henkilökunnan ammattitaito huomioonottamatta.

Jyväskylässä 27.6.05 Mielikki Matilainen, kirjastonjohtaja, Jukon varaluottamusmies.”

Halssilan kirjasto on kaupungin omistuksessa, eikä sitä sijaintinsa vuoksi voida ajatella saatavan myydyksi tai vuokratuksi ulkopuolisille. Rakennuksen peruskorjaus on väistämätön käyttötarkoituksesta riippumatta.  XVI kaupunginosan asukasmäärä on kasvanut voimakkaasti ja uusia asuinalueita suunnitellaan mm. Äijälänrantaan. Halssilassa ei ole lainkaan nuorisotiloja, aiotaanko nyt viedä kirjastokin?

Halssilan Asukasyhdistys r.y. vastustaa Halssilan kirjaston lakkauttamista ja vetoaa Jyväskylän kaupungin päättäjiin ja johtaviin viranhaltijoihin, jotta Halssilan kirjaston ja mahdollisimman monen muunkin lähikirjaston toiminta säilytettäisiin ja niistä kehitettäisiin entistä monipuolisempia lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kaupunkilaisten yhteisiä tiloja.kansiot_s.jpg

Asukasyhdistys on päättänyt aloittaa nimenkeräyksen Halssilan kirjaston puolesta. Internetissä adressi on osoitteessa www.adressit.com/pro_halssilan_kirjasto Adressin voi allekirjoittaa myös Halssilan kirjastossa (31.8. saakka) sekä Halssilan ja Aittorinteen SIWA-myymälöissä. Nimienkeräys päättyy 25. syyskuuta 2010. Adressi luovutetaan Jyväskylän kaupungille sen jälkeen sopivassa tilaisuudessa.

 

Jyväskylässä 28.5.2010

Halssilan Asukasyhdistys r.y.                    Keski-Suomen Kirjailijat r.y.                           

Sofi Oksanen, kirjailija                            Keijo Siekkinen, kirjailija            

Vuoden 2005-6 keskustelu kirjastoverkosta

Jyväskylän tuolloin pienempi kaupunki teetti kirjastoverkkoselvityksen 2005 ja valmisteli sen pohjalta lähikirjastojen vähentämistä, mm. Halssilan kirjaston lakkauttamista. Asukasyhdistys otti tuolloinkin voimakkaasti kantaa asiaan kirjelmän muodossa ja keräsi n. 1000 nimea adressiin. Kirjeessä esitetään kaksitoista puolustavaa teesiä ja niiden perustelut hyvin yksityiskohtaisesti. Nämä asiat ovat ajankohtaisia edelleen vuonna 2010. ksml_leikkeet_290510.jpg

 

 

ks_kirjailijat_kirje_ksml.jpg

 

Puheenjohtaja välitti Asukasyhdistyksen kiitokset Sofi Oksaselle Jyväskylän Kirjamessujen yhteydessä 2.4.11

img_4847cs.jpg

 

Image-lehdessä on julkaistu laaj artikkeli Oksasesta toukokuussa 2011 http://www.image.fi/artikkelit/menestystarina-sofi-oksanen