Kansalaistoiminta

Yleistä kunnallisesta ja poliittisesta vaikuttamisesta Kuntaliiton sivuilla

Kansanvalta -sivusto on Oikeusministeriön ylläpitämä, yleistietoa yhteiskunnan toiminnasta

www.eduskunta.fi   www.suomi.fi

Osallistuminen Jyväskylän kaupungissa

JAPA r.y. on Jyväskylän asukasyhdistysten perustama kestävää kehitystä edistävä yhdistys.

www.yhdistystori.fi sivusto on keskisuomalaisille järjestöille koottu sivusto

 

Koska olemme epäpoliittinen yhdistys, emme linkitä poliittisten ja uskonnollisten organisaatioiden ja yhdistysten tietoja. Poikkeuksena on Jyväskylän ev.lut. seurakunta, jolla on paljon toimintaa Halssilassa. Kunnallis- ja eduskuntavaalien alla julkaisemme lehdessämme vaaliliitteen.