Aloitteet ja lausunnot

Kirjelmä Vaajakoskentie 9 kaavamuutoksesta on jätetty kahdessa eri vaiheessa asian käsittelyä vuonna 2012 ja 2013. Tässä ensimmäinen ja  jälkimmäinen.

Asukasyhdistys lähetti kannanoton Jyväskylän uuden yleiskaavan luonnoksesta 21.5.2012. Korostamme Aittovuoren viheralueen tärkeyttä ja sen suojelemista. Kaikessa kaavasuunnittelussa ja rakentamisessa tulee kunnioittaa alueen luonto- ja virkistysarvoa. Emme toivo uusia rakennusalueita ja kaikki täydennysrakentaminenkin pitää toteuttaa vanhaa rakennuskantaa ja alueen "ilmettä" kunnioittaen.

 
Asukasyhdistys ja Mesikämmenen muutamat taloyhtiöt lähettivät kirjelmän kadun liikennejärjestelyjen parantamiseksi. Alla kaupungin vastaus marraskuussa 2011:
Mesikämmenen liikennejärjestelyissä koettujen ongelmien poistamiseksi ei valitettavasti ole yksinkertaista toimenpidettä. Mesikämmen osalta on syytä tarkastella koko katuosuutta tarkemmin ja liikennejärjestelyiden parantamiseksi kannattaa laatia suunnitelma, jolla liikenteen sujuvuus ja turvallisuus voidaan varmistaa. Yhdyskuntatekniikka laatii tulevan talven aikana suunnitelman Mesikämmenen liikenneturvallisuuden parantamiseksi, jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan huomioida tuleviin investointiohjelmiin.
Suorittamamme nopeustutkimuksen mukaan kadulla ajetaan yleisesti ottaen varsin rauhallisesti. Noin puolet noudattaa nopeusrajoitusta 40 km/h ja 85% autoilijoista ajaa alle 50 km/h. Toki yksittäisiä selviäkin ylinopeuksia esiintyy, mutta varsin vähäisessä määrin. Kadun liikennemäärä arkena vaihtelee 1000 autoa/vrk molemmin puolin, mitä voidaan pitää kokoojaluonteiselle kadulle melko vähäisenä. Liikennöitsijä ei ole kokenut kadun nykyisiä järjestelyjä bussien kulun suhteen ongelmallisiksi.

Risto Mäkinen, palvelu- ja tuotepäällikkö
Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, Yhdyskuntatekniikka
 

Asuinalueilta pidettiin 16.2.2011 yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Keskustelussa koottiin alueen hyviä ja huonoa puolia ja tehtiin kehitysehdotuksia mm. ympäristön siistimiseksi ja palvelujen säilyttämiseksi. Muistio löytyy tästä. Asukasilloista lisää tällä kaupungin nettisivulla

Halssilan asukasyhdistys ry:tä on lähestynyt muutama alueen asukas koskien kevyen liikenteen kulkua Ilvespuistoon ja Ilveskujalle liikuntapuiston ohitse. Asukasyhdistys on käsitellyt asiaa ja päättänyt tehdä toimenpidealoitteen Jyväskylän kaupungille, yhdessä Ilvespuiston lähiasukkaiden kanssa. Ilvespuistoon tarvittaisiin järkevän pituinen, myöskin talviaikana, kunnossapidetty väylä. Näkisimme, että Halssilan päiväkodin viereiseltä parkkipaikalta menevä reitti voitaisiin helpoimmin pitää talvisin kunnossa (kartassa vihreällä). Tuokin reitti kulkee latu-uran yli, mutta latu-uran profiili muuttuu tuossa kohdin ylämäestä tasaiseksi, eli ladun ylitys tuskin aiheuttaisi kohtuutonta harmia hiihtäjille (vauhti ei ole vielä hiihtäjillä kova) ja latu-uran kohta voitaisiin jättää hiekoittamatta. Toivomme aloitteemme johtavan toimenpiteisiin. Vastauksessa tekninen toimi lupasi parantaa väylän aukipitoa talviaikana.

Halssilan Asukasyhdistys r.y. vastustaa Halssilan kirjaston lakkauttamista ja vetoaa kirjeessäään 28.5.2010 Jyväskylän kaupungin päättäjiin ja johtaviin viranhaltijoihin, jotta Halssilan kirjaston ja mahdollisimman monen muunkin lähikirjaston toiminta säilytettäisiin ja niistä kehitettäisiin entistä monipuolisempia lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kaupunkilaisten yhteisiä tiloja. Kirjeen allekirjoittajia ovat myös Keski-Suomen kirjailijat r.y. sekä kirjailijat Sofi Oksanen ja Keijo Siekkinen.kansiot_s.jpg

Asukasyhdistys on järjestänyt nimenkeräyksen Halssilan kirjaston puolesta. Keräys päättyi 25.9.10 ja allekirjoituksia saatiin yhteensä 1699. Adressi luovutetaan Jyväskylän kaupungille 19.10.10 ennen kulttuurilautakunnan kokousta, jossa käsitellään kirjastoverkkoselvitystä.

Niinpä sitten 26.10.10: Kaupunginhallitus esitti 4,2 miljoonaa lisää kaupunginjohtajan esitykseen...Kirjastopalveluihin lisättiin 200 000 euroa ja kirjastoverkko säilyy nykyisellään. Kirjastojen toimintaa kehitetään yhdessä alueiden toimijoiden kanssa

KIITOKSET  Halssilan Asukasyhdistys r.y. kiittää Jyväskylän kaupunkia sekä Altekia ja sen henkilöstöä Halssilan koulun ja kirjaston piha-alueen ja rappusten hyvästä kunnossa pidosta kuluneen lumisen talven aikana. Nyt kun myös valaistusta on parannettu, kyllä kelpaa koululaisten ja kyläläisten kulkea turvallisesti!

Yleisötilaisuus terveydenhuollon aluejaosta ja tilaratkaisuista pidettiin 23.11.2009 Halssilan koululla. Tilaisuudessa oli n. 20 osanottajaa kuulemassa kaupungin suunnitelmista ja keskustelemassa. Asukasyhdistys painottaa lähipalveluiden (neuvola) säilyttämistä Halssilassa ja keskitettyjen palveluiden tulisi olla helposti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä. Juttu Keskisuomalaisessa.

Asukasyhdistyksen kirje kaupungille kirjaston ja koulun portaikon ym. alueen kunnostamisesta, marraskuu 2009

Vastaus: Kiitos aloitteesta/ toimenpidepyynnöstä. Olemme lisäämässä kaksi valaisinta ylä- ja alaportaiden lähettyville ja vaihtamassa jo olemassa olevat valaisimet (yläpihassa ja portaiden puolessa välissä oleva) uudempiin, tehokkaammin ja laajemmin valaiseviin valaisimiin.
Nämä korjaustoimenpiteet tullaan tekemään vielä tämän vuoden puolella.
Toivottavasti näillä em. toimenpiteillä saadaan oppilaiden sekä kirjaston- ym. käyttäjien liikkuminen portaissa turvallisemmaksi.
Yhteistyöterveisin Sirpa Väyliö, kiinteistömanageri
Jyväskylän Tilapalvelu

Asukasyhdistys kirjelmöi syyskuussa 2009 kaupungille Halssilan matonpesupaikan säilyttämisestä. Kaupungin vastine linkissä

Asukasyhdistys teki aloitteen Vaajakoskentien liikenteen hidastamisesta ja viimein kesällä 2009 kaupunki aloitti muutostyöt. Liikenne määrät ja ajonopeudet vähenivät selvästi. Kaupungin tiedote.